Friday, 26 June 2015

برنامه اکسپرس اینتری ساسکاچوان آغاز شد

Saskatchewan Immigration canada
برنامه اکسپرس اینتری ساسکاچوان آغاز شد
استان ساسکاچوان سال گذشته برنامه پذیرش مهاجر، خارج از چهارچوب دولت فدرال را اعلام نمود که با توجه به تقاضای بالای موجود برای این استان به سرعت و در کمتر از یک روز تکمیل ظرفیت شد.(لینک خبر) سعی ما برآن بود که برای پرونده های خودمان اقدام کنیم که خوشبختانه جمعی از دوستان در آن بخش پذیرفته شدند.
هفته گذشته نیز این استان برنامه پذیرش نیروی متخصص خود را در چهارچوب اکسپرس اینتری فدرال Saskatchewan Immigrant Nominee Program – SINP اعلام نمود. مقرر شده است که 775 دعوتنامه برای متقاضیان دارای شرایط تحصیلی، مهارتی، زبان، تجربه کاری و ... در نظر گرفته شود. تا انها بتوانند اقامت دائم کانادا را کسب کنند.
این 775 دعوتنامه به متقاضیان 600 امتیاز خواهد داد تا آنها بتوانند در امتیازبندی اکسپرس اینتری به راحتی قبول گردندوبرای خود و خانواده اقامت دائم را کسب کنند.
استان ساسکاچوان در غرب کانادا همجوار با آلبرتا و منیتوبا است. که در بخش معرفی استان ساسکاچوان اطلاعات کامل و فیلم آن را می توانید مشاهده کنید.

برای این برنامه متقاضیان باید دارای شرایط زیر باشند:
1-     واجد شرایط یکی از برنامه های :نیروی متخصص فدرال / برنامه تجربه کار کانادایی / برنامه افراد فنی با مدرک کانادایی  باشد.
2-     حداقل 60 امتیاز از فاکتور های زیر

No comments:

Post a Comment