Sunday, 12 July 2015

برنامه اقامت کانادا از طریق کارآفرینی بریتیش کلمبیا (ونکوور) آغاز شد

welcome-british-columbia-canada-2015-ganji

برنامه اقامت کانادا از طریق کارآفرینی بریتیش کلمبیا (ونکوور) آغاز شد
خوشحالیم که به اطلاع آن دسته از موکلین خود برسانیم که برنامه بریتیش کلمبیا مجددا از تاریخ 11تیرماه 94 آغاز شد. در این برنامه تغییراتی در مقدار دارایی ثابت و امتیازبندی صورت گرفته است. 
همانطور که میدانید استان بریتیش کلمبیا یکی از مراکز قوی برای انجام بیزنس است. همجواری با استان واشنگتن آمریکا با مرکزیت سیاتل و آب و هوای مناسب توانسته ونکوور را جزو بهترین مناطق جهت کار و زندگی قرار دهد.
این برنامه برای افراد با تجربه و مدیران و صاحبان بیزینس که دارای سرمایه کافی و نقد هستند و می خواهند بیش از یکسال در بریتیش کلمبیا BC اقامت گزینند مناسب می باشد. این افراد باید در یک بیزنس جدید یا با سابقه قبلی سرمایه گذاری نمایند و یک فرد مقیم کانادا را به استخدام خود درآورند و به صورت مستمر در مدیریت روزمره آن حداقل به مدت یکسال دخالت داشته باشند تا بتوانند واجد شرایط این برنامه BC Provincial Nominee Program's – PNP گردند. شما و خانواده تان با ویزای کار وارد این استان خواهید شد تا بتوانید بیزنس خود را راه اندازی کنید. با هماهنگی انجام شده توسط آقای گنجی امکان اخذ اقامت دائم بعد از یکسال به شرط فعال و سود ده بودن بیزینس وجود دارد. 
اگر قصد کارآفرینی در استان بریتیش کلمبیا را دارید توجه داشته باشید که شرایط زیر در مورد شما بررسی خواهد شد:
-          ارزیابی شغل و تجربه کاری
-          ارزیابی دارایی های نقدی و ملک شما و همسر
-          فاکتورهای انطباق پذیری
-          ارزیابی بیزینس پلن و نحوه استخدام یک نفر مقیم توسط شما
-          شما نیازی به ارائه مدرک زبان نخواهید داشت
-          این برنامه محدودیت سنی ندارد

دولت بریتیش کلمبیا مراحل پذیرش را طبق سیستم امتیاز بندی آنلاین به شرح زیر قرار داده است، شما از هرآیتم امتیاز گرفته و به ترتیب از بالاترین امتیازها انتخاب صورت می گیرد:

شرایط اخذ اقامت کانادا از طریق برای برنامه استانی بریتیش کلمبیا BC Provincial Nominee Program

شرایط کلی:
-          مدیریت روزانه یک بیزنس فعال به مدت یکسال در استان بریتیش کلمبیا
-          زندگی و اقامت دائمی در استان بریتیش کلمبیا (حداقل 75% زمان ویزای کار خود باید در استان باشید)
-          نداشتن منع ورود به کانادا
شرایط فردی:
-          داشتن حداقل 600 هزار دلار کانادا دارایی خالص (نقد، موجودی بانک، سپرده، ملک، سهام، سرمایه گذاری در یک شغل) این بخش باید توسط شرکت ها معتبر در کانادا بررسی شود که شامل هزینه جداگانه است.
-          دارا بودن سابقه کار و تجربه مدیریت
شرایط بیزینس:
-          خرید یک بیزینس با سابقه خوب یا ایجاد آن ( این بخش با بررسی شرایط استان بریتیش کلمبیا طی یک ویزای توریستی با همکاران موسسه گنجی انجام خواهد شد)
شرایط سرمایه گذاری:
-          انتقال سرمایه به کانادا و خرید بیزینس به مبلغ حداقل 200 هزار دلار کانادا(اگرهمراه پرونده شما افراد کلیدی شرکتتان باشد این مبلغ 400هزار دلار خواهد بود.)
شرایط استخدام:
-          استخدام حداقل یک فرد مقیم یا سیتی زن کانادا به صورت تمام وقت
اگر واجد شرایط موارد بالا بودید برای شما یک ویزای کار دوسال صادر خواهد شد.12ماه بعد از صدور ویزا زمان خواهید داشت تا وارد کانادا شوید.
تمامی موارد بالا به کمک موسسه مهاجرتی گنجی برای شما انجام داده خواهد شد. فقط باید مدارک ذکر شده را که طی جلسه مشاوره حضوری در دفتر تهران یا کانادا انجام می شود را ارائه دهید.
زمانبندی این برنامه:
.
.
.

No comments:

Post a Comment