Saturday, 6 June 2015

کانادا یا آمریکا، کدامیک بهترین شیوه اقامت از طریق سرمایه گذاری را دارند؟

Canada-US-Signs
کانادا یا آمریکا، کدامیک بهترین شیوه اقامت از طریق سرمایه گذاری را دارند؟
مصاحبه ای با یکی از وکلای کانادایی و همچنین با آفیسر سابق اداره مهاجرت امریکا داشته ایم که بدانیم کدامیک از برنامه های سرمایه گذاری امریکا (EB5) یا کانادا (Quebec Investor) بهتر است.در جدول زیر خلاصه مقایسه انجام شده را ارائه می دهیم:
شـــــرح
آمریکا
کانادا
مقدار سرمایه گذاری
500 هزار دلار آمریکا
800 هزار دلار کانادا
قابلیت تبدیل
خیر
220 هزار دلار کانادا
محل سرمایه گذاری
مراکز منطقه ای استانی
استان کبک
نحوه پرداخت پول
در ابتدا
بعد از قبولی در مصاحبه
ریسک سرمایه گذاری
ریسک دارد
دولت کبک تضمین می کند
مصاحبه برای اطلاع از مقدار دارایی
فقط 500 هزار دلار
تمام دارایی
مدت زمان بررسی
حدود 24 ماه
حدود 20 تا 30 ماه
حداقل زمان برای تمدید اقامت PR
یک روز در 6 ماه+انجام تعهدات
730 روز در 5 سال
حداقل زمان برای سیتی زن شیپی
2.5 سال در 5 سال
3 سال در 5 سال
شرایط 
برقراری کار برای 10 نفر در طی 2 سال
شرطی ندارد
خدمات دولتی
بیمه با هزینه
بیمه رایگان

برنامه سرمایه گذاری آمریکا نیاز به پرداخت 500هزار دلار و کانادا 800 هزار دلار دارد. اما در کانادا موسسات بانکی این پول را با دریافت وکالت از وکیل شما به دولت کبک پرداخت می کنند و از شما سود آن برابر 220 هزار دلار کانادا (به نسبت نرخ سود بانکی در آن روز) دریافت می کنند.
در آمریکا شما بعد از دریافت گرین کارت، در هر کجا می توانید اقامت گزینید در حالیکه در کانادا شما باید در ابتدا به کبک ورود داشته باشید و سپس به نقاط دیگر بروید.
در برنامه سرمایه گذاری آمریکا شما باید نحوه بدست آوردن 500 هزار دلار 

No comments:

Post a Comment