Friday, 12 June 2015

قوانین جدید سیتی زن شیپی و تاثیر آن بر افراد دارای کارت 5 ساله پی آر

canada_new_citizenship_law_2015
قوانین جدید سیتی زن شیپی و تاثیر آن بر افراد دارای کارت 5 ساله پی آر
بالاخره بعد از مدت ها اعتراض و صبر و تغییر، قوانین جدید سیتی زن شیپی کانادا بر اساس لایحه C-24 در مورخ 21خرداد 1394   برابر   June 11, 2015  اجرایی شد. این قوانین سال گذشته در پارلمان کانادا تصویب شده بود که جزئیات آن را در خبرهای سال گذشته "تغییرات پیشنهادی در قانون شهروندی کانادا" و "جزئیات قانون شهروندی کانادا" اعلام کردیم.

وزیر مهاجرت کانادا معتقد است که این قوانین باعث بازگشت افراد برای اعلام مالیات سالانه، ارتباط با کانادا و جامعه کانادایی و قدرت بخشیدن به پاسپورت کانادایی خواهد شد.

مهمترین تغییرات که برای افراد دارای کارت اقامت PR مهم است به شرح زیر است:
-          برای اقدام جهت دریافت پاسپورت کانادایی باید در زمان ارسال پرونده شما 1460 روز (4سال) در طی 6 سال گذشته آن در کانادا حضور قانونی داشته باشید، که در هر یک از این 4 سال نباید بیش از 6 ماه خارج از کانادا بوده باشید.
-          متقاضیان بین 14 تا 64 سال باید مدرک زبان اولیه انگلیسی یا فرانسه را ارائه دهند.مدارک زبان تاریخ گذشته Expire نیز قابل قبول است.
-          متقاضیان باید نشان دهند که در کانادا حضور دائمی خواهند داشت(امضا فرم "قصد اقامت") و مالیات سالانه خود را فایل کنند.
-          جریمه تغلب در شهروندی کانادا برابر 100 هزار دلار و 5 سال حبس خواهد بود.
-          فقط اعضا شورای وکلای مهاجرت کانادا ICCRC ، وکلای رسمی کانادا توسط اداره مهاجرت برای رسیدگی به پرونده سیتی زن شیپی یا اعلام درخواست سیتی زن شیپی حق فعالیت دارند که آقای گنجی عضویت این سازمان را برعهده دارد.
-          فرم های سیتی زن شیپی از روز 11 ژوئن تغییر کرده و 

No comments:

Post a Comment