Sunday, 12 July 2015

اکسپرس اینتری دوازدهم برگزار شد، امتیاز قبولی کاهش یافت

canada-express-entry-12th-draw
اکسپرس اینتری دوازدهم برگزار شد، امتیاز قبولی کاهش یافت
دوازدهمین دوره برنامه اکسپرس اینتری هفته گذشته برگزار شد، 1516 نفر با امتیاز 463 قبول شدند. این دوره نیز امتیاز قبولی کاهش یافت. خوشبختانه در این دوره حدود 1500 نفر دعوتنامه را دریافت کردند.
جای امیدواری برای کسانیکه در بانک متقاضیان با امتیاز پایین هستند، وجود دارد که بتوانند با بالا بردن امتیاز خود مخصوصا در بخش زبان روزهای بهتری را پیش رو داشته باشند.
همچنین اقدام برای برنامه های استانی کانادا نیز می تواند به شما 600 امیتاز بدهد که تضمین قبولی شما است. در این مورد خبرهای زیادی را ارائه دادیم که در بخش "آرشیو اخبار" مطالعه کنید.
مانند:
همچنین به زودی برنامه نیروی متخصص کبک با ساز و کار جدید آغاز خواهد شدو بسیاری از رشته ها می توانند از این برنامه که خارج از اکسپرس اینتری است به کانادا وارد شوند. در حال حاضر می توانید ضمن عقد قرارداد نیروی متخصص کبک ، از انجام اکسپرس اینتری به صورت رایگان توسط موسسه ما بهره مند شوید. توجه داشته باشید که بعضی از رشته ها مانند کامپیوتر و ژنتیک و ...  و افراد دارای فرزند امتیاز بالایی را کسب خواهند کرد.

جدول اکسپرس اینتری 2015
شماره اکسپرس اینتری
تاریخ صدور دعوتنامه
تاریخ صدور دعوتنامه
تعداد دعوتنامه ها
حداقل امتیاز قبولی
1
11 بهمن 1393
January 31, 2015
779
886
2
18 بهمن 1393
February 7, 2015
779
818
3
1 اسفند 1393
February 20, 2015
849
808
4
8 اسفند 1393
February 27, 2015
1187
735
5
29 اسفند 1393
March 20, 2015
1620
481
6
7 فروردین 1394
March 27, 2015
1637
453
7
21 فروردین 1394
April 10, 2015
925
469
8
28 فروردین 1394
April 17, 2015
715
453
9
1 خرداد 1394
May 22, 2015
1361
755
10
22 خرداد 1394
June 12, 2015
1501
482
11
6 تیر 1394
June 27, 2015
1575
469
12
19 تیر 1394
July 10, 2015
1516
463
جمع کل منتخبین
14444


No comments:

Post a Comment