Sunday, 24 April 2016

مشاغلی که در دهه آینده در کانادا و آمریکا منقرض خواهد شد!

16 Middle-Class Jobs That Are Disappearing Quickly ganji
مشاغلی که در دهه آینده در کانادا و آمریکا منقرض خواهد شد!
در طی نظرسنجی که ماه های گذشته در وب سایت گنجی منتشر کردیم بسیاری از متقاضیان در مورد بازار کار کانادا سوال کرده بودند، در این زمینه مطالبی را گردآوری کرده ایم که به مرور منتشر می کنیم، ابتدا باید بدانید که چه تخصصی دارید و اگر به دنبال تخصص جدید هستید آیا این شغل در سالهای آینده پولساز هست؟

مشاغلی که بیش از همه مورد نیازند، دامنه نسبتا وسیعی از مهارت‌ها را در بر‌ می‌گیرند. اگر به لیست مشاغل مورد نیاز در کانادا نگاهی بیندازیم و آنها را از طریق حجم بالای آگهی‌های استخدام پیدا کنیم، متوجه می‌شویم در میان این مشاغل، آنهایی که در صنعت خدمات فعالیت می‌کنند از حقوق و مزایای

No comments:

Post a Comment