Sunday, 24 April 2016

مهندسان کامپیوتر در مونترال پول پارو می کنند اگر . . .


مهندسان کامپیوتر در مونترال پول پارو می کنند اگر . . . 
در دنیای امروز تخصص حرف اول را می زند، اگر شما دارای لیسانس کامپیوتر و دانش زبان فرانسه یا انگلیسی هستید می توانید در مونترال کانادا برای خود کاری پر سود ایجاد کنید یا در شرکت های مطرح کانادا مشغول به کار شوید.
حرف از «بازی کامپیوتری»  که زده میشود، مخاطب خود به خود به ژاپن و ایالات متحده فکر میکند و نه به کانادا. با این حال این کشور با پهن کردن فرش قرمزی از تسهیلات مالی، سرزمین منتخب توسعه دهندگان نرمافزار مستقل و نامداران این صنعت گشته است·
پائیزگذشته، رویارویی بواسطه
...

No comments:

Post a Comment