Friday, 8 May 2015

برنامه نیروی متخصص کبک تغییر کرد!

برنامه نیروی متخصص کبک تغییر کرد!
http://www.ganjico.com/Details/425

دولت کبک اعلام نمود که از تاریخ Oct. 1, 2015   برابر  9 مهر ماه 94 ، برنامه پذیرش درخواست نیروی متخصص کبک Quebec Skilled Worker Program به صورت آنلاین پذیرای متقاضیان خواهدبود.

در طی 5 ماه آینده دولت کبک در حال اعمال تغییرات کلی در پذیرش این سیستم خواهد بود. متقاضیان در یک فضای مجازی قادر به انجام کلیه تغییرات شامل ارسال و رهگیری پرونده خود خواهند بود. دولت کبک به این نتیجه رسیده است که بررسی پرونده ها به صورت کاغذی زمان زیادی را در برخواهد داشت و تغییر به حالت آنلاین همانند اکسپرس اینتری فدرال در بودجه آن اداره صرفه جویی خواهد داشت. همانطور که آقای گنجی-وکیل رسمی مهاجرت- در خبرهای قبلی اعلام نمود، دولت کبک تغییرات زیادی را طی ماه های آینده خواهد داد و اگر واجد شرایط برنامه اکسپرس اینتری هستید حتما از این روش که سرعت بیشتری دارد استفاده کنید.

در طی این مدت لیست مدارک مورد نیاز برنامه نیروی متخصص فدرال تغییر خواهد نمود و لیست جدید برنامه Quebec Experience Program- Programme de l’expérience québécoise منتشر خواهد شد. در خبرهای بعدی در مورد این لیست مدارک مورد نیاز برنامه کبک توضیح بیشتری خواهیم داد که با تکمیل فرم ارزیابی و درج ایمیل خود می توانید از آن باخبر شوید.

در این لیست مدارک که بزودی متشر خواهد شد، سختگیری کمتری در مورد مدارک ارسالی انجام خواهد پذیرفت. همچنین بحث تایید رسمی مدارک کمتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و بیشتر مدارک با کپی قابل قبول خواهد بود.

همچنین بعضی از مدارک مانند جزئیات مدارک کاری تغییرات عمده ای خواهد نمود. در مورد ارسال شناسنامه، سند ازدواج، سابقه کاری و مدرک زبان نیز، ارسال کپی کافی خواهد بود.

اما در مورد مدارک تحصیلی سختگیری ها بیشتر خواهد بود. ولی به صورت کلی روند راحت تر خواهد بود. اداره مهاجرت کبک سختگیر ترین روش را طی چند ساله گذشته در مورد لیست مدارک طلب نموده است که برای متقاضیان مشکلاتی را ایجاد نمود. بسیاری از افراد به دلیل نداشتن مدارکی مانند بیمه یا مالیات به راحتی رد می شدند که امیدواریم این موضوع از بین رود. البته راه های کنترلی سخت گیرانه تری اعمال می شود.

همچنین تا خبر بازگشایی دقیق این برنامه هر نوع مدرکی که به این اداره ارسال گردد، بازگشت داده خواهد شد.

به نظر آقای گنجی –وکیل رسمی مهاجرت کانادا- بهترین روش در حال حاضر برنامه اکسپرس اینتری می باشد ولی اگر به هر دلیلی نمی توانید در این برنامه شرکت کنید و تمایل به ارائه پرونده در بخش کبک دارید توجه کنید که ارائه مدرک زبان فرانسه جزو اولویت های شما خواهد بود.

 برای شروع کار خود بهترین روش تکمیل  فرم ارزیابی خواهد بود.

No comments:

Post a Comment