Tuesday, 31 May 2016

تغییرات برنامه نیروی متخصص کبک 2016 - ایجاد "اتاق انتظار مجازی"

would-you-queue-up-to-enter-an-quebec-immigration
تغییرات برنامه نیروی متخصص کبک 2016 - ایجاد "اتاق انتظار مجازی"
دولت کبک برای متقاضیان برنامه نیروی متخصص کبک Quebec Skilled Worker 2016 که در تاریخ June 13, 2016  برابر 24 خرداد 1395 ساعت 8:30 صبح به وقت مونترال و 17 به وقت تهران قصد ارسال تقاضایی که قبلا ثبت نام کرده اند را دارند یک "اتاق انتظار مجازی" ایجاد کرد.
در زمان شروع این برنامه که تا June 20, 2016 باز است، تمام کسانیکه که قبلا در برنامه Mon projet Quebec پروفایل ساخته اند آنها را در یک صف انتظار قرار می دهد.
در این زمان یک هفته ای(13-20 June) پنج هزار پرونده از بین 41000 نفری که ثبت نام کرده اند، دریافت خواهد شد!
بعد از ثبت نام این 5هزار نفر، کسانیکه تاکنون اکانت نساخته اند می توانند برای دوره بعد ثبت نام کنند. تاریخ ثبت نام بعدی مشخص نیست اما می توانید با عضویت در کانال تلگرام موسسه مهاجرتی گنجی از جزئیات آن و آخرین اخبار در این زمینه باخبر شوید. در دوره بعد 5هزار پرونده دیگر پذیرفته خواهند شد(درمجموع برای سال 2016 حدود 10هزار پرونده).
"اتاق انتظار مجازی" virtual waiting room برنامه نیروی متخصص کبک چیست؟
"اتاق انتظار مجازی" برنامه اسکیل ورکر کبک به متقاضیان اجازه می دهد که

No comments:

Post a Comment