Wednesday, 23 August 2017

نرخ بیکاری کانادا چند درصد است؟

نرخ بیکاری کانادا چند درصد است؟
دولت جدید کانادا در پی داشتن اقتصاد قویتر و رشد بیش از 2.1 درصد در سال آینده است، کانادا از دیرباز نسبت به کشورها ی همسایهٔ جنوبی‌اش از سرانهٔ رشد ناخالص کمتری برای محصولات داخلی خود برخوردار بود که بدین ترتیب ثروت ناخالص ملی به صورت برابری درمیان مردم توزیع شده‌است
امروزه سیستم اقتصادی این کشور بر پایه بازار، الگوی تولید و استانداردهای زندگی بسیار شبیه به اقتصاد ایالات متحده آمریکاست.
اقتصاد کشور کانادا طی سال 2000 تا 2013 میلادی ...
ادامه مطلب (کلیک کنید) 

No comments:

Post a Comment