Wednesday, 23 August 2017

تغییرات ایجاد شده در زمینه دانش زبان فرانسوی متقاضیان نیروی متخصص کبک


اطلاعیه مورخ 8 مارس 2017 دولت کبک در خصوص تغییرات ایجاد شده در زمینه دانش زبان فرانسوی متقاضیان نیروی متخصص کبک :
این اطلاعیه در خصوص نحوه برخورد با افرادیست که شرایط آنها با معیارهای کبکی مطابقت دارد اما از سطح کافی دانش زبان فرانسه برخوردار نیستند که شامل دادن مهلتی برای یادگیری زبان فرانسه به این افراد است. برای تایید این امر که متقاضی و همسرش در صورت نیاز به سطح زبان فرانسه مورد نظر رسیده اند ارائه مدرک زبان فرانسه در مهلت مشخص شده الزامیست.
این تغییرات به شرح زیر است:

شرایط متقاضیانی که پرونده خود را قبل از 1 آگوست 2013 ثبت کرده اند و بررسی اولیه پرونده نیزتا قبل از 8 مارس 2017 صورت نگرفته است طبق اطلاعیه NPI 2013-016 به اینصورت است که آنها باید با داشتن سطح زبان فرانسه در حد A2 و یا B1   درخواست مهلت برای ارتقا سطح زبان خود (francisation) بدهند و در مدت زمان 18 ماه باید حداقل زبان خود را به سطح B2 برسانند.

No comments:

Post a Comment