Thursday, 4 May 2017

دولت کانادا اقامت دائم مشروط اسپانسرشیپ همسر را لغو کرد


دولت کانادا اقامت دائم مشروط اسپانسرشیپ همسر را لغو کرد
Government of Canada Eliminates Conditional Permanent Residence

همه ساله بسیاری از افراد از روش Family Sponsor – Spouse وارد کانادا می شوند. دولت کانادا در پی تقلب هایی که در رابطه با ازدواج رخ میدهد تصمیماتی بسیار جدی گرفته و اقدام به پیشگیری از آن کرده است. افسران مهاجرت برای ارزیابی تمام درخواستها آموزش دیده اند. آنها باید قبل از اعطای اقامت دائم از طریق همسر (اسپانسرشیپ همسر) نسبت به قانونی بودن رابطه زوج آگاه ومتقاعد شوند.
25 اکتبر سال 2012 قانونی برای این برنامه تصویب شد که به موجب آن اگرفردی تقاضا داشت که از طریق ازدواج با یک شهروند کانادایی یا کسی که دارای اقامت دائم این کشور است اقامت این کشور را بگیرد می بایست 2 سال با آن زندگی می کرد و در زمان درخواست اقامت نیز دارای فرزندی نمی بودند، از آن زمان بیش از 100000 فرد از طریق این برنامه که اقامت دائم مشروط نام داشت وارد خاک کانادا شدند.
این شرط به منظور جلوگیری از افرادی بود که به منظور مهاجرت به کانادا وارد رابطه غیر قانونی می شدند. به موجب این شرط زوجین می بایست 2 سال با یکدیگر زندگی می کردند مگر اینکه مورد خشونت واقع شوند یا شریک زندگیشان از دنیا برود.
در نتیجه، عدم تعادل بین اسپانسر(حامی) و شخص اسپانسرشده (مورد ضمانت) ایجاد شد زیرا شخص مورد ضمات از ترس اینکه اقامت دائم خود را از دست دهند سعی میکرد آن دوسال را پر کند اما مسئولین نگران این بودند که این به همسران اسپانسر شده آسیب روحی و روانی برساند.
اگرچه افرادی که در این وضعیت قرار می گرفتند می توانستند از رهایی از این وضعیت بهره ببرند اما این امکان وجود داشت که یک قربانی از وجود چنین امکانی مطلع نباشد و برای یک سری از مسائل از قبیل ترس از افشای آن شرایط، یا سخت بودن اثبات خشونت یا بی تفاوتی که در حق او شده در آن رابطه نادرست بماند.
هدف اداره مهاجرت کانادا از قراردادن این شرط بازداری از تقلب در رابطه بود اما نتایج نشان داد که این شرط ریسک روابط آسیب پذیر را کاهش نمی دهد
دولت کانادا در پی تقلب هایی را که در رابطه با ازدواج رخ میدهد تصمیماتی بسیار جدی گرفته و اقدام به پیشگیری از آن کرده است. افسران مهاجرت برای ارزیابی تمام درخواستها آموزش دیده اند. آنها باید قبل از اعطای اقامت دائم از طریق همسر (اسپانسرشیپ همسر) نسبت به قانونی بودن رابطه زوج آگاه ومتقاعد شوند.
در شرایطی که تقلبی ایجاد شود تحقیقاتی انجام میشود و شخص مورد ضمانت واقع شده اقامت دائم خود را ازدست میدهد و از خاک کانادا به دلیل ارائه کردن اطلاعات غلط  اخراج میشود. همچنین 5 سال محروم از اقدام از طریق این برنامه میشود و همچنین فردی که این ضمانت تقلبی را برای او انجام داده است نیز 5 سال محروم از حمایت از فرد جدید است.
علاوه بر این اداره مهاجرت کانادا با کمک سازمان امنیت ملی کانادا و ارگان های وابسته به آن تلاش در کاهش شاخص های خطر و مبارزه با تقلب دارد.
با حذف این برنامه تمامی بررسی هایی که در مورد شرطی بودن اقامت زوج لغو می شود، اما هننوز موارد تقلب و فریب در زمینه ازدواج مورد بررسی قرار میگیرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اسپانسر شیپ همسر کانادا کلیک کنید.


No comments:

Post a Comment