Saturday, 28 January 2017

در کانادا سریعتر استخدام شوید
در کانادا سریعتر استخدام شوید
بعد از طی مراحل مهاجرتی و ورود به کانادا بسیاری از افراد به دنبال کار در کانادا هستند که مهمترین روش هابه شرح زیر است:
1- آگهی روزنامه ها 
2- ارسال رزومه به شرکت هایی که تخصص شما شبیه کار آنها است
3- تماس تلفنی با کارفرما به صورت رندم
4- اطلاع به دوستان و آشنایان شاغل در کانادا، در مورد وضعیت کاری خود
5- ... 
پیشنهاد ما به شما این است که قبل از ورود به کانادا درمورد شغل خود جستجو کنید، لینک زیر کمک بسزایی به شما و همسرتان می نماید، البته توجه داشته باشید علاوه بر تخصص شما داشتن دانش زبان انگلیسی یا فرانسه بسیار مهم است پس روی آن هم کار کنید و مدرک بگیرید:

No comments:

Post a Comment