Friday, 18 October 2013

شهرداری مونترال

ژرارد ترمبله شهردار مونترال
به نقل ازشبکه تلویزیونی پرس تی وی؛ با وجود اینکه انتخابات شهرداریها در مونترال کانادا به سرعت نزدیک می شود، بسیاری علاقه ای به شرکت در انتخابات ندارند زیرا مردم فکر نمی کنند کسی بتواند فساد موجود در شهرداری را پاک کند. با وجود این مردم مونترال امیدوارند با خارج شدن رهبری شهرداری از دست شهردار کنونی، این بخش سامان بگیرد. از این رو بسیاری آن را مهمترین انتخابات مونترال در ربع قرن اخیر تلقی می کنند. فساد در شهرداری مونترال سبب شده است در یک سال گذشته چهار بار شهردار عوض شود. 

ملانی ژولی از نامزدهای شهرداری مونترال گفت من امیدوارم در نهایت کسی پیروز شود که بتواند شهر را به درستی اداره کند. 

نوامبر گذشته ژرالد ترمبله،Gerald-Tremblay شهردار مونترال، پس از ۱۰ سال شهرداری، در میان تحقیقات کمیسیونی عمومی در مورد گستره‌ی فساد مالی در کبک  مجبور شد در پی رسوایی گسترده درباره نقش او در گروههای مافیایی برای تصاحب قراردادهای شهرداری استعفا کند. این اتفاق باعث تشکیل کمیته تحقیق شد که در نتیجه آن معلوم شد صحنه سیاسی در مونترال دهه های متمادی آلوده به فساد بوده است. شهردار بعدی نیز به اتهام چهارده مورد فساد کناره گیری کرد. 
البته ژرالد ترمبله گفت به نظرش تغییراتی که انجام داده اوضاع شهر را بهبود بخشیده و امروز تصویر مالی بهتر است، روندی از مشورت عمومی برای شهروندان وجود دارد، سمت بازرس عمومی ایجاد شده و «منشور حقوق و مسئولیت‌های مونترال» به تصویب رسیده است. او تاکید کرد حتی کمیسیون شاربونه هم افشا کرده که ماجرای فساد حداقل به سال ۱۹۸۸ برمی‌گردد در حالی که او از ۲۰۰۲ شهردار بوده است.
هم اکنون چهار نامزد اصلی برای شهرداری مونترال با وعده اعاده حیثیت شهرداری پا به میدان رقابت گذاشته اند. با وجود این به نظر نمی رسد عده زیادی در این انتخابات شرکت کنند. در انتخابات قبلی فقط سی و نه درصد از واجدین شرایط شرکت داشتند. انتخابات سوم نوامبر برگزار می شود. 

No comments:

Post a Comment